MUDr.Štefan Varga - praktický lekár pre deti a dorast